Uitdagingen

Een duurzamere luchtvaart vraagt om nieuwe ideeën voor grote vraagstukken. KLM, NLR en GKN Fokker dagen jou uit om met nieuwe out-of-the-box oplossingen te komen. Welke uitdaging ga jij aan?

Duurzame luchtvaart voor 2050

De luchtvaart is wereldwijd verantwoordelijk voor 2% van alle CO2-emissies. De sector heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot in 2050 met de helft te hebben teruggedrongen, terwijl de verwachting is dat vanwege de populariteit van vliegen er sprake is van een jaarlijkse groei van het luchttransport om en nabij de 4%. De Nederlandse luchtvaartsector heeft eind vorig jaar met elkaar afspraken gemaakt over haar bijdrage aan het terugdringen van de milieubelasting, maar het is nog niet genoeg om het beoogde doel te halen.

Er zijn slimme, radicaal vernieuwende en verrassende ideeën nodig die zowel technische innovaties als sociale innovaties bevatten om het ook daadwerkelijk toe te kunnen passen. Tijdens deze challenge werken studenten met technische en sociale achtergronden samen in één team om alle perspectieven te combineren. De teams komen tot een innovatief idee voor één van de volgende uitdagingen: Duurzaam vliegen, Duurzaam luchtvaartnetwerk en Verduurzaming vliegtuigbouw.

Welke uitdaging ga jij aan?

Duurzaam vliegen

Kerosine is nu nog dé brandstof voor passagiersvliegtuigen, waarbij het bijmengen van biobrandstof al een effectief alternatief is om de CO2-uitstoot te verminderen. Er wordt op dit moment ook onderzoek gedaan naar nieuwe, baanbrekende voortstuwingsconcepten voor de volgende generatie vliegtuigen op basis van hybride motoren (een combinatie van fossiele brandstof en elektriciteit). Het volledig elektrisch aangedreven passagiersvliegtuig zal nog op zich laten wachten, omdat de opslag van elektriciteit aan boord van ene vliegtuig nog teveel gewicht kost.

Stel je eens voor dat je het hele systeem van energievoorziening opnieuw mag inrichten om het vliegen zo snel mogelijk te verduurzamen of zelfs klimaatneutraal te maken. Denk aan het slim opwekken, opslaan en terugwinnen van energie voor, tijdens en na een vlucht. Hoe kunnen verschillende duurzame energie- en voortstuwingsbronnen worden gecombineerd om in nieuwe vliegtuigconcepten een toepassing te vinden, maar wellicht ook door het retrofitten van bestaande vliegtuigen?

Bedenk een systeem voor duurzame energievoorziening die vliegen zo snel mogelijk verduurzaamt.

Duurzaam luchtvaartnetwerk

Als reiziger wil je zo snel mogelijk van A naar B komen en zo min mogelijk tijd besteden aan overstappen. Ook voor de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen geldt dat hoe sneller passagiers van A naar B komen, hoe minder ruimte, personeel en vooral brandstof nodig is. Een enkele vlucht is immers duurzamer dan verschillende vluchten te moeten nemen om dezelfde bestemming te bereiken. Door de beschikbaarheid van resources (vloot en personeel), capaciteit op Schiphol, maar ook vraag vanuit de markt en de kosten die de operatie met zich meebrengt, is niet elke bestemming direct verbonden met Nederland. Daarom zijn er veel codeshares en joint ventures, oftewel samenwerkingen, tussen verschillende luchtvaartmaatschappijen om de passagier overal heen te kunnen vliegen. Ondanks deze samenwerkingen, volgen passagiers vaak niet de kortst mogelijke route en maken vaak meer kilometers dan eigenlijk nodig. Hierdoor wordt meer brandstof verbruikt dan theoretisch nodig en wordt dus ‘te veel’ CO2 uitgestoten.

Stel je eens voor dat je het hele mobiliteitssysteem opnieuw zou mogen inrichten dat er zo efficiënt en daarmee duurzaam kan worden gevlogen. Denk aan duurzame nieuwe businessmodellen, andere vormen van samenwerken tussen vliegtuigmaatschappijen, een betere verdeling van passagiers en de inzet van duurzame alternatieven voor korte afstanden waar bijvoorbeeld een KLM zijn business model kan uitbreiden.

Bedenk een wereldwijd luchtvaartnetwerk dat passagiers altijd zo efficiënt mogelijk naar hun bestemming vervoert.

Verduurzaming vliegtuigbouw

De ontwikkeling van een nieuw vliegtuig is op dit moment een arbeidsintensief, kostbaar en lineair proces. Het duurt enkele jaren om een vliegtuig te ontwikkelen en bouwen en is daarom zeer kostbaar (tientallen miljarden). Omdat er ‘slechts’ een duizendtal worden verkocht, is de stuksprijs ook hoog (tientallen miljoenen). Vliegtuigmaatschappijen moeten daarom tientallen jaren met deze vliegtuigen opereren om de investering terug te kunnen verdienen. Dit is vanuit het oogpunt van duurzaam gebruik van resources natuurlijk wel een pré. Daarnaast is de bouwer na verkoop geen eigenaar meer van het vliegtuig en is de klant verantwoordelijk voor het onderhoud en wat er daarna mee gebeurt. Daarmee is de innovatie beperkt tot aanschaf elke 10 jaar en duurt het relatief lang voordat nieuwe technologie om vliegentuigen te verduurzamen wordt geïmplementeerd.

Stel je eens voor dat je het hele ontwerp-, bouw- en vliegtuigoperatieproces helemaal opnieuw zou mogen inrichten? Denk aan waar de grondstoffen vandaan komen, hoe zijn de leveranciers erbij betrokken en wat kan de rol van de klant hierin zijn en wie wanneer de eigenaars moeten zijn in het proces om duurzame innovatie te kunnen versnellen.

Bedenk een nieuw systeem waarin duurzame innovatie meer en sneller kan worden toegepast.